Servicii GIS


Localizarea geografică reprezintă unul dintre elementele esențiale oricărui flux informațional
existent în cadrul unei companii/instituții, cea mai mare parte a informațiilor fiind legate intrinsec de
localizarea spațială (localizarea/amplasamentul din teren). Experții noștri sunt certificați pe platforme GIS și au experiență în implementarea de soluţii GIS complexe la nivel naţional.

Ariile de expertiză în domeniul GIS sunt: cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, managementul proprietății, utilități, etc.

Portofoliul de servicii:

- Servicii de consultanță, analiză și proiectare soluție;
- Servicii de implementare a sistemelor GIS;
- Servicii de dezvoltare integrări cu alte sisteme IT;

- Servicii de conversie date GIS;
- Servicii de instruire;
- Servicii de administrare și suport.

Beneficii:

1) Deținerea de informații corecte la momentul oportun;
2) Integrarea soluțiilor geospațiale cu procesele interne de business pentru creșterea operativității la
nivelul întregii organizații;
3) Analize complexe și suport decizional;
4) Îmbunătățirea și extinderea tipurilor de servicii oferite clienților și partenerilor;
5) Planificarea, coordonarea și monitorizarea eficientă a operațiunilor de mentenanță preventivă sau
intervenție în caz de incidente;
6) Management eficient al bunurilor și facilitare a operaţiunilor de inventariere în teren, colectare,
actualizare, administrare şi corelare a datelor şi informaţiilor asociate (tehnice, economice, juridice) şi fructificarea lor rapidă în analize complexe, statistici sau rapoarte relevante.