Auditul și evaluarea performanțelor


Serviciile de audit și evaluare de performanță vin în sprijinul clienților noștri care întâmpină probleme
de funcționare la nivelul sistemului informatic și constau în identificarea cauzelor și aplicarea măsurilor corective pentru a asigura un mediu IT solid și performant.

Echipa noastră de experți tehnici acoperă majoritatea celor mai importante tehnologii IT de tip Enterprise, dețin multiple certificări în domeniu și au o experiență vastă în rezolvarea diferitelor probleme ce impactează buna funcționare a sistemului IT, cu origini de la nivelul fizic până la nivelul de aplicație.

Portofoliul de servicii:

1) Auditarea periodică sau la cerere a sistemelor informatice ale clienților:
 - Analiza logurilor;
 - Actualizarea componentelor software cu pachete corective;
 - Evaluarea stării de succes și timpilor necesari activităților administrative (golire cache, sincronizări, backup-uri, reporniri etc.);
 - Evaluarea distribuției încărcării în cadrul sistemelor cu mai multe noduri de procesare;
 - Evaluarea timpilor de răspuns și corelarea acestora cu schimbările de infrastructură sau de încărcare.

2) Consultanță și implementare de proceduri standard și bune practici la nivelul sistemului informatic al clienților;

3) Consultanță pentru upgradarea hardware sau software a componentelor sistemului IT.

Beneficii:

- Identificarea problemelor de funcționare înainte ca acestea să producă efecte;

- Utilizarea eficientă a resurselor hardware și software;

- Planificarea din timp a investițiilor în sistemul informatic;

- Reducerea costurilor cu personalul IT;

- Creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor interni sau externi.