Politica antidiscriminare


Q-East Software va oferi oportunităƒți egale pentru toți solicitanții de locuri de muncă și toți angajații firmei. Întreg procesul de recrutare, promovare și formare se va baza pe capacitatea și performanța individuală la locul de muncÄă și va exclude orice factor care ține de convingerile religioase, politice, sexul, starea civilムsau eventuale deficiente/handicapuri ale persoanei solicitante.
 
Q-East Software se angajează să mențină un climat de lucru neutru, în care nici un angajat să nu se simtă pus în pericol sau intimidat din cauza credințelor sale religioase, a opiniilor politice sau a oricăror alte forme de libertate individuală. De exemplu, Q-East Software interzice cu desăvârșire afișajul de steaguri, embleme, postere, graffiti-uri sau circulația de materiale sau articularea de sloganuri sau melodii care sunt susceptibile de a leza sau a provoca teamă în rândul anumitor grupuri de angajați.
 
Q-East Software se angajează să recruteze oameni printr-un proces de selecție coerent și deschis, care asigură egalitatea de șanse și care este considerat corect pentru toți angajații și solicitanții de locuri de muncă. Selecția finală se va baza pe capacitatea persoanei de a-și însuși atribuțiile postului respectiv.

Q-East Software nu va discrimina direct sau indirect pe motiv de convingeri religioase, opinii politice, orientări sexuale, atâta timp cât persoana în cauză este din punct de vedere legal și moral aptă să se angajeze în cadrul Q-East Software.
 
Încălcări ale politicii antidiscriminare vor fi penalizate cu sancțiuni disciplinare. Politica de față va fi revizuită, în consultare liberă cu angajații firmei, pentru a ține seamă de circumstanțe în schimbare.
 
Cea mai recentă actualizare a documentului: 29 noiembrie 2013